Aktualności

Dbamy o los kur

01.02.2018

otwarte-klatki-post-2.png

Troszcząc się o los zwierząt hodowlanych skierowaliśmy do naszych franczyzobiorców prowadzących sklepy pod szyldem Spar rekomendację rezygnacji ze sprzedaży jajek z numerem „3” do 2025 roku, jednocześnie deklarując ich całkowite wycofanie do 2025r. w sklepach prowadzonych przez spółki zależne.

 

Dbającą o dobro zwierząt, podjęliśmy także decyzję o nie podpisywaniu umów o współpracy z dostawcami jaj z chowu klatkowego, wykluczenie takich firm z listy preferowanych dostawców sieci SPAR, a także nie umieszczanie jaj z chowu klatkowego w publikacjach, takich jak gazetki czy ulotki promocyjne od 2025r. Jedocześnie deklarujemy, że do 2025 roku wycofamy ze sprzedaży jaja oznaczone numerem „3” z półek sklepów Spar prowadzonych przez spółki zależne od SPAR Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Bać-Pol.


Podjęte przez nas działania mają na celu uczulenie franczyzobiorców SPAR na problematykę warunków chowu oraz wypracowanie wspólnej strategii Właścicieli sklepów SPAR oraz spółki SPAR Polska S.A., która w przyszłości zaowocuje wyeliminowaniem jaj z chowu klatkowego z półek sklepowych. Poprzez podjęte decyzje zamierzamy wspierać działania mające na celu zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków hodowli.


Powrót