Kontakt

Biuro i Zarząd SPAR

Biuro SPAR

SPAR Polska S. A.
35-234 Rzeszów
ul. Trembeckiego 5
tel. +48 17 888 62 80 
e-mail: biuro.spar@spar.pl

ZARZĄD

Prezes Zarządu - Leszek Bać

Wiceprezes Zarządu - Andrzej Figiel
e-mail: andrzej.figiel@spar.pl

 

Wiceprezes Zarządu - Andrzej Janowski
e-mail: andrzej.janowski@spar.pl

 

Wiceprezes Zarządu - Anna Maksymiuk 

e-mail: anna.maksymiuk@spar.pl

 

Wiceprezes Zarządu - Grzegorz Leszka

e-mail: grzegorz.leszka@spar.pl

 

 

 

NIP 526-11-62-514 KRS 0000509372, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY w pełni opłacony 12.848.700 PLN 

BDO 36301

 

 

Biura regionalne

Biuro Regionu Wschód

35-234 Rzeszów
ul. Trembeckiego 5
tel: +48 17 888 62 80
e-mail: biuro.spar@spar.pl

 

Dyrektor Regionu Wschód
Sławomir Sendecki
e-mail: slawomir.sendecki@spar.pl

 

Biuro Regionu Małopolska 

32-005 Niepołomice, 
ul. Diesla 5
tel. +48 12 356 20 00
e-mail: biuro.malopolska@spar.pl


Dyrektor Regionu Małopolska
Tomasz Zarychta

e-mail: tomasz.zarychta@spar.pl 

 

 

Biuro Regionu Śląsk

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Armii Krajowej 25
tel: + 48 32 440 22 80

e-mail: biuro.slask@spar.pl

 

 

 

 

Biuro Regionu Zachód

65-609 Zielona Góra
ul. Zjednoczenia 9
tel: + 48 602 221 246
e-mail: biuro.zachod@spar.pl

 

Dyrektor Regionu Zachód
Aneta Nowak
e-mail: aneta.nowak@spar.pl

 

 

 

Dział Rozwoju

e-mail: rozwoj@spar.pl

 

Dyrektor Działu Rozwoju

Wojciech Bystroń

tel. 510 202 579 

e-mail: wojciech.bystron@spar.pl

 

woj. opolskie, śląskie, małopolskie

Kierownik ds. Rozwoju

Jolanta Wystarczyk

tel. 510 007 396

e-mail: jolanta.wystarczyk@spar.pl

 

woj. łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie

Kierownik ds. Rozwoju

Marcin  Golec

tel. 515 210 287

 e-mail:  marcin.golec@spar.pl

 

 

 

 

Dyrektor Rozwoju ds. Kluczowych Klientów

Marzena Wilk

tel. 510 007 137  

e-mail: marzena.wilk@spar.pl

 

woj. podkarpackie, świętokrzyskie

Kierownik ds. Rozwoju

Sławomir Styka

tel. 605 507 107

e-mail: slawomir.styka@spar.pl 

 

woj. lubelskie, mazowieckie
Kierownik ds. Rozwoju
Arkadiusz Hargot
tel. 510 007 246
e-mail: arkadiusz.hargot@spar.pl

 

 

 

 

Działy Centrali SPAR

Dział Sprzedaży
Dyrektor Sprzedaży – Agnieszka Kolwicz
e-mail: agnieszka.hudziec@spar.pl

Dział Operacyjny
Dyrektor Operacyjny - Grzegorz Leszka
e-mail: grzegorz.leszka@spar.pl

 

 Dział Marketingu
Dyrektor Marketingu - Michał Zych
e-mail: michal.zych@spar.pl

Dział Księgowości

Główna Księgowa - Barbara Głowiak – Bochenek
e-mail: barbara.bochenek@bacpol.com.pl

 

Dział Handlowy

Dyrektor  Handlowy - Anna Maksymiuk 
e-mail: anna.maksymiuk@spar.pl