SPAR Polska S. A.

35-234 Rzeszów,
ul. Trembeckiego 5
tel. +48 17 888 62 80
e-mail: biuro.spar@spar.pl

NIP 526-11-62-514 KRS 0000509372,
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY w pełni opłacony 12.848.700 PLN
BDO 36301

Zarząd SPAR Polska

LESZEK BAĆ

Prezes Zarządu

ANDRZEJ FIGIEL

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Administracyjny
andrzej.figiel@spar.pl

ANDRZEJ JANOWSKI

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Ekonomiczny
andrzej.janowski@spar.pl

Biura regionalne

Biuro Regionu Wschód

35-234 Rzeszów
ul. Trembeckiego 5
tel.: +48 17 888 62 80
e-mail: biuro.spar@spar.pl

Dyrektor Regionu Wschód

Sławomir Sendecki
e-mail: slawomir.sendecki@spar.pl

Biuro Regionu Małopolska

32-005 Niepołomice,
ul. Diesla 5
tel. +48 12 356 20 00
e-mail: biuro.malopolska@spar.pl

Dyrektor Regionu Małopolska

Tomasz Zarychta
e-mail: tomasz.zarychta@spar.pl

Biuro Regionu Śląsk

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Armii Krajowej 25
tel.: + 48 32 440 22 80
e-mail: biuro.slask@spar.pl

Dyrektor Regionu Śląsk

Agnieszka Kolwicz
e-mail: agnieszka.kolwicz@spar.pl

Biuro Regionu Zachód

65-609 Zielona Góra
ul. Zjednoczenia 9
tel.: + 48 510 007 288
e-mail: biuro.zachod@spar.pl

Dyrektor Regionu Zachód

Aneta Nowak
e-mail: aneta.nowak@spar.pl

Dział Rozwoju

Dyrektor Rozwoju

Wojciech Bystroń
tel.: 510 202 579
e-mail: wojciech.bystron@spar.pl

Dyrektor Rozwoju ds. Kluczowych Klientów

Marzena Wilk
 tel. +48 12 356 20 00
e-mail: marzena.wilk@spar.pl

woj. opolskie, śląskie, małopolskie

Kierownik ds. Rozwoju

Jolanta Wystarczyk
tel. 510 007 396
e-mail: jolanta.wystarczyk@spar.pl

woj. podkarpackie, świętokrzyskie

Kierownik ds. Rozwoju

Sławomir Styka
 tel. 605 507 107
e-mail: slawomir.styka@spar.pl

woj. łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie

Kierownik ds. Rozwoju

Marcin Golec
tel. 515 210 287
e-mail: marcin.golec@spar.pl

woj. lubelskie, mazowieckie 

Kierownik ds. Rozwoju

Arkadiusz Hargot 
tel. 510 007 246
e-mail: arkadiusz.hargot@spar.pl

Działy Centrali SPAR

Dział Operacyjny

Dyrektor Operacyjny – Grzegorz Leszka
e-mail: grzegorz.leszka@spar.pl

Dział Księgowości

Główna Księgowa – Barbara Głowiak – Bochenek
e-mail:  barbara.bochenek@bacpol.com.pl

Dział Marketingu

Dyrektor Marketingu – Michał Zych
e-mail: marketing.spar@spar.pl

Dział Handlowy

Dyrektor  Handlowy – Anna Maksymiuk 
e-mail: anna.maksymiuk@spar.pl