Ankieta
Celem Panelu jest wyrażenie opinii przez naszych Klientów, a nie Pracowników, dlatego prosimy zaznaczyć poniższe oświadczenie: Oświadczam, że JESTEM pracownikiem lub współpracownikiem SPAR Polska S.A. Oświadczam, że NIE JESTEM pracownikiem lub współpracownikiem SPAR Polska S.A.
Pole wymagane
{{shop.address}}
Pole wymagane
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Numer dowodu zakupu składa się wyłącznie z cyfr.
1. Jak często robi Pan/i zakupy w sklepie SPAR? Rzadziej niż raz w tygodniu Raz w tygodniu 2-4 razy w tygodniu Codziennie lub prawie codziennie
Pole wymagane
2. Co skłoniłoby Pana/ią do częstszych zakupów w sklepie SPAR? (proszę wybrać 3 najważniejsze punkty)
{{q2.text}}
Pole wymagane
3. Jak ocenia Pan/-i poziom cen w sklepie Spar, w którym dokonał Pan/-i zakupów, w porównaniu do konkurencji w jego najbliższej okolicy? Dużo przystępniejsze Trochę przystępniejsze Porównywalne Trochę mniej przystępne Dużo mniej przystępne
Pole wymagane
4. Proszę ocenić poziom obsługi Klienta, na każdym etapie Pana/i kontaktu z Pracownikami sklepu (uprzejmość, życzliwość, dostępność, chęć udzielenia pomocy). 6 - Idealnie 5 - Bardzo wysoko 4 - Wysoko 3 - Przeciętnie 2 - Nisko 1 - Bardzo nisko
Pole wymagane
5. Co według Pana/i opinii ma największy wpływ na przyjazną atmosferę sklepu?
{{q5.text}}
Pole wymagane
6. W celu zrobienia zakupów kieruje się Pan/i do: Najbliższego sklepu osiedlowego Większego sklepu, jednak dojazd zajmuje mi mniej niż 10 minut Ulubiony sklepu niezależnie od czasu dojazdu
Pole wymagane
7. Gdzie robi Pan/i zwykle większość zakupów artykułów spożywczych? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) W tradycyjnym sklepie W sklepie osiedlowym W dyskoncie W super/hipermarkecie Na targowisku/ rynku
Pole wymagane
8. Jaka jest Pana/i opinia na temat sklepu SPAR? (można wybrać kilka)
{{q8.text}}
Pole wymagane
9. Czy poleciłby/poleciłaby Pan/i sklep, w którym dokonała Pan/i zakupów? Z pewnością tak Prawdopodobnie tak Nie wiem Prawdopodobnie nie Absolutnie nie
Pole wymagane
Pole wymagane.
{{age.name}}
Pole wymagane
{{gender.name}}
Pole wymagane
Pole wymagane.
Podałeś zły format kodu pocztowego (XX-XXX).
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Wpisz poprawny adres e-mail.
Pole wymagane.
Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. *
Pole wymagane.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Wyraź opinię i wygraj”, prowadzonym przez SPAR Polska S. A. w Rzeszowie. Podane dane osobowe będą niezbędne do udziału w Konkursie, w tym do kontaktu ze zwycięzcami w celu odbioru nagród. *
Pole wymagane.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPAR Polska S.A. w celu profilowania i przekazywania mi dedykowanych materiałów; w tym materiałów promocyjnych i marketingowych i w oparciu o analizę przetwarzanych danych osobowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez SPAR Polska S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przez mnie numer telefonu i adres e-mail informacji handlowych i marketingowych dotyczących oferowanych usług i produktów.
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SPAR Polska S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów, nr tel. +48 17 888 62 80, adres email: marketing.spar@spar.pl.
  2. Organizator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować bezpośrednio pod adresem: iod@spar.pl.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) w celu przeprowadzenia konkursu oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - w celu realizacji działań marketingowych.
  4. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom tj. firmom świadczącym usługi wsparcia informatycznego oraz usługi marketingowe na rzecz Administratora.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; w tym profilowania i prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w przepisach w/w Rozporządzeniu.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu. Profilowanie będzie realizowane dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora danych.
  8. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w celu prowadzenia działań marketingowych - do momentu odwołania tej zgody.
  9. Podanie danych osobowych jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w konkursie lub/i otrzymywanie promocyjnych ofert od Administratora Danych
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE.