Informujemy, iż w dniu 30.04.2018 nastąpi zakończenie programu „Karta Stałego Klienta”. Od tego momentu punkty nie będą dłużej naliczane na Karcie Klienta.

Dla Państwa wygody ostateczny końcowy termin wymiany punktów zgromadzonych do czasu zakończenia programu na nagrody to 31.12.2018r. 

Serdecznie dziękujemy za udział w programie!

 

Gwarancja

Wszystkie reklamacje nagród, które zostały wydane wraz z gwarancją producenta w ramach Programu Lojalnościowego „Karta Stałego Klienta SPAR” należy składać bezpośrednio do punktu serwisowego.

Do punktu serwisowego należy dostarczyć nagrodę wraz z kartą gwarancyjną producenta podbitą przez sklep SPAR, w którym została ona wydana oraz potwierdzeniem odbioru nagrody.

Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie i kompletnie wypełnione (dane sklepu, pieczątka sklepu, dane Uczestnika, data wydania nagrody, dane techniczne nagrody: marka, model, nr fabryczny oraz opis uszkodzenia)

Warunki rozpatrywania reklamacji w/w nagród szczegółowo opisane są w kartach gwarancyjnych producentów.

Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych producentów wskazany jest w kartach gwarancyjnych.

W przypadku wad pozostałych nagród mających uszkodzenia mechaniczne, które nie zostały objęte gwarancją producenta, nalezy zgłosićreklamację w Sklepie SPAR, w której odebrana została nagroda.

Regulamin i katalog nagród programu lojalnościowego

Opiekunem marki SPAR jest SPAR International, którego centrala zlokalizowana jest w Amsterdamie. Pełni on funkcję łącznika pomiędzy lokalnymi organizacjami, obecnymi w krajach w których istnieją sklepy z charakterystyczną choinką w logo, wspierając je w kluczowych obszarach działalności takich jak:

 • Przepływ wiedzy i technologii oraz doświadczeń z różnych rynków
  Marketing;
 • Systemy szkoleń;
  Zarządzanie;
 • Projektowanie sklepów;
  Logistyka;
 • Zarządzanie produktami oznaczonymi znakiem firmowym SPAR.

SPAR International pomaga również w organizacji systemu wizyt studyjnych reprezentantów SPAR działających różnych krajach.

Rynek holenderski w latach trzydziestych ubiegłego wieku pod wieloma względami przypominał sytuację, którą obserwujemy obecnie w Polsce. Zaczęły na nim dominować duże, silne kapitałowo sieci handlowe przeznaczające ogromne środki na promocję i dysponujące potężną siłą zakupową. Stały się one poważnym zagrożeniem dla niezależnych detalistów i hurtowników.

Grupa ochotników, na czele których stanął Adrian van Well, postanowiła połączyć swoje siły i stworzyć organizację, która z jednej strony mogłaby z powodzeniem konkurować z sieciami, a z drugiej strony nie ograniczałaby niezależności poszczególnych członków. Przyjęła ona nazwę „Door Eendrachting Samenwerken Profiteren Allen Regelmating” (Wszyscy korzystamy na wzajemnej współpracy). Z pierwszych liter nowej nazwy utworzony został skrót” „DE SPAR”. Za nową marką krył się model biznesowy oparty na partnerstwie, rzetelności, solidarności oraz wspólnym gromadzeniu doświadczeń i wiedzy.

Opiekunem marki SPAR jest SPAR International, którego centrala zlokalizowana jest w Amsterdamie. Pełni on funkcję łącznika pomiędzy lokalnymi organizacjami, obecnymi w krajach w których istnieją sklepy z charakterystyczną choinką w logo, wspierając je w kluczowych obszarach działalności takich jak:

 • Przepływ wiedzy i technologii oraz doświadczeń z różnych rynków
  Marketing;
 • Systemy szkoleń;
  Zarządzanie;
 • Projektowanie sklepów;
  Logistyka;
 • Zarządzanie produktami oznaczonymi znakiem firmowym SPAR.

SPAR International pomaga również w organizacji systemu wizyt studyjnych reprezentantów SPAR działających różnych krajach.

Rynek holenderski w latach trzydziestych ubiegłego wieku pod wieloma względami przypominał sytuację, którą obserwujemy obecnie w Polsce. Zaczęły na nim dominować duże, silne kapitałowo sieci handlowe przeznaczające ogromne środki na promocję i dysponujące potężną siłą zakupową. Stały się one poważnym zagrożeniem dla niezależnych detalistów i hurtowników.

Grupa ochotników, na czele których stanął Adrian van Well, postanowiła połączyć swoje siły i stworzyć organizację, która z jednej strony mogłaby z powodzeniem konkurować z sieciami, a z drugiej strony nie ograniczałaby niezależności poszczególnych członków. Przyjęła ona nazwę „Door Eendrachting Samenwerken Profiteren Allen Regelmating” (Wszyscy korzystamy na wzajemnej współpracy). Z pierwszych liter nowej nazwy utworzony został skrót” „DE SPAR”. Za nową marką krył się model biznesowy oparty na partnerstwie, rzetelności, solidarności oraz wspólnym gromadzeniu doświadczeń i wiedzy.