Program lojalnościowy

Informacje dot. programu Karta Stałego Klienta

program-lojalnosciowy-plakat-b2-2018.png

 

Informujemy, iż w dniu 30.04.2018 nastąpi zakończenie programu "Karta Stałego Klienta". Od tego momentu punkty nie będą dłużej naliczane na Karcie Klienta.

 

Dla Państwa wygody ostateczny końcowy termin wymiany punktów zgromadzonych do czasu zakończenia programu na nagrody to 31.12.2018r. 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w programie!

 

 

Gwarancja

Wszystkie reklamacje nagród, które zostały wydane wraz z gwarancją producenta w ramach Programu Lojalnościowego „Karta Stałego Klienta SPAR” należy składać bezpośrednio do punktu serwisowego.

 

Do punktu serwisowego należy dostarczyć nagrodę wraz z kartą gwarancyjną producenta podbitą przez sklep SPAR, w którym została ona wydana oraz potwierdzeniem odbioru nagrody.

Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie i kompletnie wypełnione (dane sklepu, pieczątka sklepu, dane Uczestnika, data wydania nagrody, dane techniczne nagrody: marka, model, nr fabryczny oraz opis uszkodzenia)

 

Warunki rozpatrywania reklamacji w/w nagród szczegółowo opisane są w kartach gwarancyjnych producentów.

 

Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych producentów wskazany jest w kartach gwarancyjnych.

W przypadku wad pozostałych nagród mających uszkodzenia mechaniczne, które nie zostały objęte gwarancją producenta, nalezy zgłosićreklamację w Sklepie SPAR, w której odebrana została nagroda.