Spar International

Opiekunem marki SPAR jest SPAR International (ISC), którego centralna siedziba zlokalizowana jest w Amsterdamie. Pełni on funkcję łącznika pomiędzy organizacjami SPAR w 44 krajach działając w obszarach:

  • Moderowania i koordynowania przepływu wiedzy i technologii;
  • Pomocy finansowej;
  • Importu produktów - koordynowanego przez Biuro Zakupów (Intergroup Trading Amsterdam - IGT).


ISC jest również udziałowcem Europejskiej Grupy Zakupów (Buying International Gedelfi SPAR). Udziały w BIGS posiadają także organizacje należące do SPAR oraz inne podmioty działające w Europie.

Każdego roku SPAR International organizuje liczne spotkania robocze i seminaria poświęcone następującym obszarom:

  • Marketing;
  • Wykorzystanie nowych technologii;
  • Systemy szkoleń;
  • Zarządzanie;
  • Projektowanie sklepów;
  • Logistyka;
  • Zarządzanie produktami oznaczonymi znakiem firmowym SPAR.


W ramach spotkań uczestnicy wymieniają się know-how, formułowane są także zalecenia dla Zarządu ISC. Sesje wyjazdowe umożliwiają członkom komitetów śledzenie najnowszych osiągnięć i trendów w swoich dziedzinach.

ISC SPAR pomaga również w organizacji systemu wizyt studyjnych reprezentantów SPAR działających różnych krajach. Informacje o wszelkich przedsięwzięciach tego typu ukazują się w comiesięcznym biuletynie zatytułowanym "CONTACT INTERNATIONAL" ("Kontakt międzynarodowy"). Czasopismo to jest wydawane w czterech językach.

 

http://www.spar-international.com/

 

 

Rynek holenderski w latach trzydziestych ubiegłego wieku pod wieloma względami przypominał sytuację, którą obserwujemy obecnie w Polsce. Zaczęły na nim dominować duże, silne kapitałowo sieci handlowe przeznaczające ogromne środki na promocję i dysponujące potężną siłą zakupową. Stały się one poważnym zagrożeniem dla niezależnych detalistów i hurtowników.


Grupa ochotników, na czele których stanął Adrian van Well, postanowiła połączyć swoje siły i stworzyć organizację, która z jednej strony mogłaby z powodzeniem konkurować z sieciami, a z drugiej strony nie ograniczałaby niezależności poszczególnych członków. Przyjęła ona nazwę „Door EendrachtingSamenwerken Profiteren Allen Regelmating” (Wszyscy korzystamy na wzajemnej współpracy). Z pierwszych liter nowej nazwy utworzony został skrót” "DE SPAR". Za nową marką krył się model biznesowy oparty na partnerstwie, rzetelności, solidarności oraz wspólnym gromadzeniu doświadczeń i wiedzy.


Korzyści wynikające z wypracowanej koncepcji współpracy okazały się tak duże, iż wkrótce zaadaptowana została w innych krajach Europy a następnie w Afryce, na Dalekim Wschodzie i w Ameryce Południowej.

 

Obecnie SPAR jest największą na świecie siecią sprzedaży detalicznej. Sklepy oznaczone charakterystycznym logo funkcjonują w 44 krajach na 4 kontynentach. Ponad 13 tysięcy punktów obsługuje każdego dnia 12 milionów zadowolonych klientów.


Ponad osiemdziesiąt lat dynamicznego rozwoju Organizacji nie zmieniło podstawowej idei jej założycieli. SPAR w dalszym ciągu pozostaje wierny koncepcji stworzonej przez skromnych holenderskich kupców - przynależność do grupy pozwala właścicielom punktów detalicznych na zachowanie niezależnej pozycji, jednocześnie zapewniając im poczucie bezpieczeństwa wynikające z opieki silnej, sprawnie funkcjonującej, międzynarodowej Organizacji bazującej na bogatym doświadczeniem.

Formaty sklepów SPAR - Galeria 

002-spar-annual-report-2013-south-rand-dc-south-afr.jpg
018-spar-annual-report-2013-1.jpg
032-33-spar-annual-report-2013-spar-italy-inte.jpg
aa.jpg

SPAR dawniej - Galeria:

Adrian van Well
Adrian van Well
Interspar - Parking główny
Interspar - Parking główny
Jeden z pierwszych logotypów SPAR
Jeden z pierwszych logotypów...
Sklep SPAR rok 1959 w Los Chicos w Hiszpanii
Sklep SPAR rok 1959 w Los...