SPAR Polska

Wspieramy niezależnych lokalnych sprzedawców detalicznych w prowadzeniu sklepów spożywczych poprzez organizację sieci franczyzowej Spar Polska. W sklepach w niej zrzeszonych promujemy oferty regionalnych dostawców w ramach strategii „Moja okolica, mój Spar”, które stanowią ich istotny wyróżnik na tle konkurencji.

Misja

Naszą misją jest zagwarantowanie, że Spar w Polsce będzie wiodącą siecią franczyzową na rynku spożywczym, rozwijając naszą obecność oraz wspierając istniejących Partnerów dzięki wzajemnej współpracy aby zwiększać konkurencyjność, efektywność i rentowność lokalnych przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe.

Wizja

Naszą wizją jest, aby sklepy Spar były ulubionym miejscem codziennych zakupów konsumentów, a nasi Partnerzy i Pracownicy byli dumni z organizacji, której są częścią.

Wartości

Koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów i Partnerów, a poprzez wzajemną współpracę uzyskujemy wspólnie korzyści.

SPAR Polska rozpoczęła działalność w 1996 r., rok później otwarte zostały pierwsze sklepy należące do naszej sieci. Obecnie w kraju funkcjonuje ponad 200 punktów detalicznych oznaczonych charakterystycznym międzynarodowym logo obecnym na blisko 50 rynkach na całym świecie.

Dzięki elastycznej strukturze sieci możliwe było wypracowanie formuły SPAR dostosowanej do oczekiwań polskich Klientów i Partnerów. W SPAR Polska jesteśmy otwarci na ich indywidualne potrzeby i oczekiwania biorące pod uwagę format sklepu, lokalizację oraz otoczenie.

Rolą centrali SPAR Polska jest koordynacja działań sieci w skali kraju oraz wspieranie wszystkich punktów detalicznych należących do organizacji. Swoje obowiązki realizujemy przede wszystkim poprzez:

  • Opiekę nad wizerunkiem sieci i wysokimi standardami obsługi wspólnymi dla wszystkich sklepów SPAR Polska
  • Centralne nabywanie i sprzedaż produktów krajowych a także importowanych oraz produktów naszych marek
  • Prowadzenie działań promocyjno-reklamowych na rzecz sklepów;
  • Świadczenie usług z zakresu zarządzania i finansów na rzecz Partnerów
  • Organizowanie szkoleń dla Partnerów oraz personelu sieci SPAR Polska;

Przynależność do SPAR Polska niesie ze sobą wiele korzyści dla właścicieli małych i średnich sklepów dostrzegających zagrożenie ze strony rosnących w siłę, skonsolidowanych sieci handlowych. Dzięki naszej organizacji sklepy w ramach naszej sieci franczyzowej mogą korzystać z konkurencyjnych warunków zakupu towarów w stosunku do dużych supermarketów. Ponadto, Partnerzy SPAR mają również dostęp do nowoczesnych technologii, metod i systemów sprzedaży detalicznej, dzięki czemu sklepy SPAR mogę oferować wysoki standard obsługi.

Więcej szczegółów dotyczących korzyści z przynależności do SPAR odnajdą Państwo w sekcji Dlaczego warto.