SPAR Polska

Wspieramy niezależnych lokalnych sprzedawców detalicznych w prowadzeniu sklepów spożywczych poprzez organizację sieci franczyzowej Spar Polska. W sklepach w niej zrzeszonych promujemy oferty regionalnych dostawców w ramach strategii „Moja okolica, mój Spar”, które stanowią ich istotny wyróżnik na tle konkurencji.

Misja

Naszą misją jest zagwarantowanie, że Spar w Polsce będzie wiodącą siecią franczyzową na rynku spożywczym, rozwijając naszą obecność oraz wspierając istniejących Partnerów dzięki wzajemnej współpracy aby zwiększać konkurencyjność, efektywność i rentowność lokalnych przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe.

Wizja

Naszą wizją jest, aby sklepy Spar były ulubionym miejscem codziennych zakupów konsumentów, a nasi Partnerzy i Pracownicy byli dumni z organizacji, której są częścią.

Wartości

Koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów i Partnerów, a poprzez wzajemną współpracę uzyskujemy wspólnie korzyści.

SPAR Polska rozpoczęła działalność w 1996 r., rok później otwarte zostały pierwsze sklepy należące do naszej sieci. Dzięki elastycznej strukturze sieci możliwe było wypracowanie formuły SPAR dostosowanej do oczekiwań polskich Klientów i Partnerów. W SPAR Polska jesteśmy otwarci na ich indywidualne potrzeby i oczekiwania biorące pod uwagę format sklepu, lokalizację oraz otoczenie.

Rolą centrali SPAR Polska jest koordynacja działań sieci w skali kraju oraz wspieranie wszystkich punktów detalicznych należących do organizacji. Swoje obowiązki realizujemy przede wszystkim poprzez:

  • Opiekę nad wizerunkiem sieci i wysokimi standardami obsługi wspólnymi dla wszystkich sklepów SPAR Polska
  • Centralne nabywanie i sprzedaż produktów krajowych a także importowanych oraz produktów naszych marek
  • Prowadzenie działań promocyjno-reklamowych na rzecz sklepów;
  • Świadczenie usług z zakresu zarządzania i finansów na rzecz Partnerów
  • Organizowanie szkoleń dla Partnerów oraz personelu sieci SPAR Polska;

Przynależność do SPAR Polska niesie ze sobą wiele korzyści dla właścicieli małych i średnich sklepów dostrzegających zagrożenie ze strony rosnących w siłę, skonsolidowanych sieci handlowych. Dzięki naszej organizacji sklepy w ramach naszej sieci franczyzowej mogą korzystać z konkurencyjnych warunków zakupu towarów w stosunku do dużych supermarketów. Ponadto, Partnerzy SPAR mają również dostęp do nowoczesnych technologii, metod i systemów sprzedaży detalicznej, dzięki czemu sklepy SPAR mogę oferować wysoki standard obsługi.

Więcej szczegółów dotyczących korzyści z przynależności do SPAR odnajdą Państwo w sekcji Dlaczego warto.